Langer leven in een Blue Zone Ze worden Blue Zones genoemd – de Amerikaanse onderzoeker Dan Buettner gebruikt deze benaming voor plaatsen in de wereld waar mensen langer