Oad en Music Show Scotland Eén van de samenwerkingen waar Oad trots op is, is die met Music Show Scotland. Dit spektakel is groot geworden door klein te